آزمایشگاه اکرودیته نوار آبیاری قطره‌ای

شرکت نشت آب توس با هدف ارائه سرویس و خدمات مناسب به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نوارهای آبیاری قطره‌ای، در سال ۱۳۹۰ اقدام به اخذ مجوز آزمایشگاه همکار (مطابق استاندارد ISO/IEC 17025 ) از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی نموده است. در راستای اهداف شرکت جهت جلب اعتماد و تأمین رضایت مشتری و با توجه به الزامات استاندارد مذکور، آزمایشگاه اکرودیته شرکت خود را متعهد به حفظ اطلاعات محرمانه و حقوق مالکیت مشتریان دانسته و با دارا بودن تجهیزات کامل و نیز پرسنل مجرب و دارای دانش فنی و ایجاد شرایط فنی مناسب تمامی تلاش خود را در جهت تحقق اهداف استاندارد ۱۷۰۲۵ بکار می‌برد. آزمایشگاه اکرودیته شرکت مهندسی نشت آب توس قادر به انجام آزمون‌های نوار آبیاری قطره‌ای مطابق با استاندارد ISIRI 6775 وISO9261 به شرح ذیل می‌باشد :
۱- ضخامت جدار
۲- قطر داخلی
۳- فاصله واحدهای قطره چکان
۴- متوسط آبدهی
۵- ضریب تغییرات جریان
۶- تحمل فشار هیدرواستاتیک در دمای معمولی
۷- تحمل فشار هیدرواستاتیک در دمای بالا
۸- مقاومت کششی
۹- میزان جریان تابع فشار ورودی