استانداردها

شرکت مهندسی نشت آب توس دارای استانداردهای زیر می‌باشد:
نشان استاندارد ملی ایران (ISIR 6775):
شرکت نشت آب توس در سال ۱۳۹۰ بعنوان اولین شرکت تولید کننده نوار آبیاری موفق به اخذ نشان استاندارد ملی ایران (ISIR 6775) با عنوان ” ماشین های کشاورزی- تجهیزات آبیاری- قطره چکان‌ها و لوله‌های قطره چکان دار- ویژگی و روش‌های آزمون” در خصوص نوارهای آبیاری قطره‌ای شد.
آزمایشگاه اکرودیته (ISO/IEC 17025):
شرکت نشت آب توس با سابقه ۱۶ سال تولید نوارهای آبیاری قطره‌ای طبق استاندارد و گرفتن استاندارد بین‌المللی ISO9261 و با هدف ارائه سرویس و خدمات مناسب به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نوارهای آبیاری قطره‌ای، اقدام به گرفتن مجوز آزمایشگاه همکار (مطابق استاندارد ISO/IEC 17025 از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی در سال ۱۳۹۰ نموده است.

parvane standard