حمایت مالی و فنی

شرکت مهندسی نشت آب توس در راستای اهداف بلند مدت خود در خصوص رشد و ارتقاء کیفیت محصولات خود از پروژه‌های تحقیقاتی مرتبط با موضوعات زیر حمایت می‌نماید:
۱- پروژه‌های تحقیقاتی مرتبط با نوارهای آبیاری قطره‌ای
۲: پروژه‌های مرتبط با مواد اولیه نوارهای آبیاری قطره‌ای
متقاضیان این پشتیبانی‌ها می‌توانند به صورت Email درخواست‌های خود را اعلام نمایند.