خدمات فنی و مهندسی که توسط شرکت نشت آب توس ارائه می‌شود

الف- شرکت مهندسی نشت آب توس دارای پروانه خدمات فنی مهندسی از سازمان صنایع و معادن می‌باشد و لذا با داشتن کادر متخصص و امکانات آموزشی مناسب، نسبت به برگزاری کارگاه‌های آموزشی مختلف جهت آموزش و ترویج روش‌های نوین آبیاری اقدام می‌نماید. این آموزش‌ها در سطوح مختلف علمی و عملی برای کارشناسان شاغل در بخش آب و خاک و همچنین کشاورزان و بهره‌برداران ارائه می‌گردد.
کارگاه‌های آموزشی ترویجی در دو موضوع ۱- آبیاری قطره‌ای نواری ۲- کود آبیاری شامل سرفصل‌های زیر می‌باشد:
• تعریف آبیاری قطره ای نواری
• مزایا و معایب آن
• مشخصات عمومی و خصوصی نوارهای آبیاری قطره‌ای
• نمونه طرح های اجرا شده
• تعریف کود آبیاری
• معرفی انواع کودها و مشخصاتشان
• انواع روش‌های کود دهی
ب- همچنین شرکت مهندسی نشت آب توس در راستای پروژه های تحقیقاتی برای کارشناسان شرکت‌های آبیاری تحت فشار و کارشناسان آب و خاک دوره آموزشی با موضوع‌های زیر ارائه می‌نماید:
۱- پژوهشهای جدید در رفتارشناسی جریان آب در نوارهای آبیاری قطره‌ای
۲- آشنایی با استانداردهای تولید نوارهای آبیاری قطره‌ای
ج- شرکت مهندسی نشت آب توس با داشتن نیروهای متخصص در زمینه طراحی و اجرای طرح های آبیاری تحت فشار قطره‌ای و بارانی و با داشتن رتبه احداث و راهبری تاسیسات آبیاری و زهکشی و آبیاری تحت فشار و رتبه آب و خاک و امور زیر بنایی و دارای مجوز طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار از معاونت آب و خاک پروژه‌های زیادی را طراحی و اجرا نموده و آماده همکاری با کشاورزان محترم جهت مشاوره و تهیه و اجرای پروژه‌ها می‌باشد.
د- شرکت مهندسی نشت آب توس با داشتن نمایندگی از شرکت‌هی سازنده خطوط تولید نوار آبیاری آمادگی همکاری با سرمایه‌گذاران برای مشاوره و راه‌اندازی دستگاه‌های تولید نوار آبیاری قطره‌ای را دارد.