لیست قیمت محصولات

لیست قیمت مصرف‌کننده نوارهای آبیاری قطره‌ای (ضخامت ۲۰۰ میکرون) شرکت مهندسی نشت آب توس
ردیف شرح قیمت (ریال)
۱ نوار ۲۰ سانت توس تیپ (۸ لیتر- کلاف ۱۰۰۰ متری) ۹۸۰
۲ نوار ۲۰ سانت آبفشان جنوب (۵/۸ لیتر- کلاف ۱۰۰۰ متری) ۹۸۰
۳ نوار ۲۰ سانت توس تیپ (۶ و ۷ لیتر- کلاف ۱۰۰۰ متری) ۹۸۰
۴ نوار ۳۰ سانت آبفشان جنوب و توس تیپ (۵ و ۵/۴ لیتر- کلاف ۱۰۰۰ متری) ۹۸۰
۵ نوار ۱۰ سانت آبفشان جنوب و توس تیپ (کلاف ۱۰۰۰ متری) ۱۰۳۰

 

لیست قیمت مصرف‌کننده اتصالات شرکت مهندسی نشت آب توس
ردیف شرح قیمت (ریال)
۱ بست ابتدایی نوار , ۱۳ میلیمتر ۱۷۵۰
۲ بست دو طرفه نوار (رابط نوار به نوار) ۲۲۵۰
۳ بست نوار به لوله ۱۶ (رابط نوار به لوله ۱۶) ۱۹۰۰
۴ شیر پلاستیکی ۱۶*۱۶ ۷۰۰۰
۵ میخ تثبیت نوار ۹۵۰
۶ بست ابتدایی ۲۰ (رابط لوله ۲۰ به مانیفولد) ۷۰۰
۷ بست ابتدایی ۱۶ (رابط لوله ۱۶ به مانیفولد) ۶۰۰
۸ رابط لوله ۱۶ ۷۰۰
۹ واشر ۱۶ ۶۵۰
۱۰ واشر راکتی ۲۰ ۱۳۰۰
۱۱ بست کور ۱۶ ۵۵۰
۱۲ بست کور ۲۰ ۶۵۰