نوار آبیاری قطره‌ای (Tape) چیست؟

نوار آبیاری قطره‌ای (Tape) چیست؟
آبیاری قطره‌ای نواری یکی از روش‌های آبیاری قطره‌ای می‌باشد که برای انواع محصولات زراعی، صیفی جات، سبزیجات و گلخانه‌ها کاربرد دارد. در این روش آب با فشار کمتر از یک بار داخل نوارهایی که بین ردیف‌های کشت قرار گرفته‌اند جریان یافته و از روزنه‌هایی که با فواصل مشخصی (۱۰،۲۰،۳۰و . . . سانتیمتر) روی نوارها موجود است، خارج شده و پای گیاه ریخته می‌شود. نوارها بسته به روش کشت تک ردیفه یا دو ردیفه، نوع خاک و آب در کنار یا وسط ردیف‌های کشت گیاهان قرار می‌گیرند.

نوارهای آبیاری قطره‌ای از لحاظ تکنولوژی ساخت به سه دسته تقسیم می شوند. ۱-نوارهای پلاک دار ۲- نوارهای لبه دار ۳- نوارهای شکاف دار. نوارها در قطر، ضخامت و فاصله خروجی‌های مختلف تولید می‌شوند، بطوری که امروزه شرکت‌های بزرگ دنیا عمدتا” در اقطار ۱۶ تا ۲۲ میلیمتر و ضخامت های ۱۰۰ تا ۴۰۰ میکرون و با فواصل خروجی ۱۰ تا ۱۰۰ سانتیمتر بسته به نوع مصرف کشاورزان تولید می‌کنند.

انواع نوار آبیاری قطره‌ای:
۱- نوار پلاکدار  ۲- نوار لبه دار ۳- نوار شکاف دار

برای معیار انتخاب نوع نوار از لحاظ فاصله روزنه‌ها می‌توان بشکل زیر عمل نمود:
نوارهای با فاصله روزنه ۱۰ سانت (T10 / A10) : برای خاک‌های شنی و ماسه‌ای (خاک‌های دارای بافت سبک با نفوذپذیری زیاد)
نوارهای با فاصله روزنه ۲۰ سانت (T20 / A20) : برای خاکهای لومی (خاک‌های دارای بافت متوسط با نفوذپذیری متوسط)
نوارهای با فاصله روزنه ۳۰ سانت (T30 / A30) : برای خاکهای رسی (خاک‌های دارای بافت سنگین با نفوذ پذیری کم)
توضیح مهم : برای جلوگیری از نفوذ عمقی و تبخیر آب بایستی با توجه به نوع نوار، مدت زمان آبیاری را تنظیم شود.