گواهینامه ها

شرکت مهندسی نشت آب توس موفق به کسب گواهینامه‌های زیر شده است:
۱- گواهی صلاحیت تولید نوارهای آبیاری قطره‌ای از دفتر توسعه سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی
۲- پروانه بهره برداری به شماره های ۳/۲۰۵۶۰ و ۶/۱۰۵۹۹ از سازمان صنایع و معادن
۳- پروانه فنی و مهندسی شماره ۲/۵۹۱ از سازمان صنایع و معادن
۴- گواهی صلاحیت شماره ۸۸/۵۱۹۶ در گرایش تخصصی احداث و راهبری تاسیسات آبیاری و زهکشی و آبیاری تحت فشار از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
۵- گواهی صلاحیت شماره ۸۸/۵۱۹۶/۲ در گرایش آب و خاک و امور زیربنایی از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
۶- گواهی مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران (ایران کد) به شماره ۵۳۸۱۵
۷- گواهی تولید پلاستیکهای زیست تجزیه پذیر به شماره ۳۲۱۰۳۱۱۸۱۲ از شرکت EPI کانادا
۸- گواهی صلاحیت طراحی و اجرای پروژه های آبیاری تحت فشار از دفتر توسعه سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی

1234567