رابط نوار به لوله ۱۶

نام پایه: رابط نوار به لوله ۱۶
نام پایه تکمیلی: رابط نوار آبیاری قطره ای به لوله ۱۶ میلیمتر
کاربرد: اتصال دادن نوار آبیاری قطره ای به لوله ۱۶ میلیمتر
نحوه اتصال: فشاری- رزوه ای
روش تولید: تزریق ضربه ای
جنس: پلی اتیلن- پلی پروپیلن
وزن: ۱۲ گرم
فشار کاری: ۱ اتمسفر
قطر : ۱۶ میلیمتر
نوع بسته بندی: کارتن
تعداد در هر بسته: ۱۰۰۰ عدد

آخرین محصولات