رابط نوار به نوار

نام پایه: رابط نوار به نوار
نام پایه تکمیلی: رابط نوار آبیاری قطره ای به نوار آبیاری قطره ای
کاربرد: اتصال دادن نوار آبیاری قطره ای به نوار آبیاری قطره ای
نحوه اتصال: رزوه ای
روش تولید: تزریق ضربه ای
جنس: پلی اتیلن- پلی پروپیلن
وزن: ۱۷ گرم
فشار کاری: ۱ اتمسفر
قطر : ۱۶ میلیمتر
نوع بسته بندی: کارتن
تعداد در هر بسته: ۶۵۰ عدد

آخرین محصولات