نوار آبیاری روزنه ۲۰ سانت توس تیپ (Toos Tape)

Emitting pipe ISO 9261 16.5 – 1.4 – 0.8 bar
نوار آبیاری ۲۰ سانتیمتری
فاصله روزنه‌ها ۲۰ سانتیمتر
آبدهی ۷۰۰ لیتر در ساعت در ۱۰۰ متر در فشار ۰/۶ بار
قطر داخلی ۱۶/۵ میلیمتر
ضخامت جدار ۲۰۰ میکرون
طول کلاف ۱۰۰۰ متر ± ۱%

آخرین محصولات