واشر ۱۶ میلیمتر

نام پایه: بست کور ۱۶
نام پایه تکمیلی: واشر لاستیکی ۱۶ میلیمتر
کاربرد: آب بندی کردن سوراخ لوله اصلی از جنس پلی اتیلن
نحوه اتصال: فشاری
روش تولید: پرس
جنس: پلی اتیلن- لاستیک
وزن: ۲ گرم
فشار کاری: ۱ اتمسفر
قطر : ۱۶ میلیمتر
نوع بسته بندی: ۱۶ میلیمتر
تعداد در هر بسته: ۱۰۰۰۰ عدد

آخرین محصولات